Hur vi jobbar

Vi eftersträvar alltid att producera kvalitativa texter anpassade efter våra kunder/klienters behov. För att göra detta krävs att vi vet vad texten ska användas till. Tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer vi skrivsätt, priser och deadline. Kortare artiklar är normalt skrivna, korrekturlästa och SEO granskade inom en arbetsdag. Vi skickar färdiga texter främst via mejl till uppdragsgivaren.


En fördel med att använda Spökskrivaren är att vi säljer, förutom själva texten, rättigheterna till texten. Detta betyder att ni kan använda texten precis som ni önskar. Ni har således rätt att ändra i texten såväl som att presentera den som er egen.


Kontakta oss så berättar vi mer.